หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
 


 
นายวันชัย พร้าวเอียด
รองนายกเทศมนตรี


 
นายเกษม ติสา
รองนายกเทศมนตรี
 


 
นายตวย สีขาว
เลขานุการนายกเทศมนตรี


 
นายบุญปิง วงจันป๊อก
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี