หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหลวง  
 

ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งหลวง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้ดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหลวงชุดใหม่ และการประชาคมจัดทำแผนสุขภาพตำบลแบบมีส่วนร่วม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุข ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ประธาน อสม.ทุกหมู่บ้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ธ.ค. 2561 เวลา 10.39 น. โดย คุณ ศรีประภา ใจปันนา

ผู้เข้าชม 114 ท่าน