หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562  
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาสลตำบลทุ่งหลวง เพื่อกำหนดกรอบแผนการบริหารจัดการกองทุน พิจารณาแผนงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ครั้งที่ เพื่อจัดบริการดูแลสุขภาพของประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2562 เวลา 09.50 น. โดย คุณ ศรีประภา ใจปันนา

ผู้เข้าชม 139 ท่าน