หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ตรวจคุณภาพน้ำประปา  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 2 เมษายน 2562 งานประปา กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินกิจการประปาของบ้านวังผา หมู่ 4 ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำประปา เพื่อตรวจสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและผู้ดูแลประปา ร่วมรับฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ โดยผลการตรวจสอบคุณภาพจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 เม.ย. 2562 เวลา 10.07 น. โดย คุณ ศรีประภา ใจปันนา

ผู้เข้าชม 69 ท่าน