หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562   19 มิ.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า      19 มิ.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่กาษา      18 มิ.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยกกระบัตร   ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 2561   18 มิ.ย. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่กาษา   การประชุมสามัญประจำปี 2562 การบริการกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการเขื่อนทดน้ำโกกโก่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   18 มิ.ย. 2562 18
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองบัวเหนือ   การจัดเวทีประชาคมระดับตำบล   18 มิ.ย. 2562 4
ข่าวกิจกรรม อบต.มหาวัน   การประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562   18 มิ.ย. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่กุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   18 มิ.ย. 2562 7
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.ขะเนจื้อ   การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)   18 มิ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รวม ๖ เดือน (ห่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๒)   18 มิ.ย. 2562 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2139/td>