หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์  641 0 23 เม.ย. 2558
ป้องกัน  525 0 9 เม.ย. 2558
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลทุ่งหลวง   706 0 20 ต.ค. 2557
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง  561 0 15 ส.ค. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (เพิ่มเติม ภาคผนวก ก, ข,และ ค  664 0 8 ส.ค. 2557
โรงพยาบาลแม่ระมาด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง   716 0 8 ส.ค. 2557
ประกาศโรงพยาบาลแม่ระมาด เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  1827 0 6 ส.ค. 2557
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บไซด์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง  685 0 5 ส.ค. 2557
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3  660 0 31 ก.ค. 2557
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  683 0 30 ก.ค. 2557
  (1)     2